Waarom zou U lid worden van de Societeit Amicitia?

Amicitia is een herensociëteit, die op woensdag zijn societeitsavond heeft. Voordat we aan tafel gaan is het Borreltijd. U hoeft overigens niet alle keren te gaan. Er is geen attendance verplichting.  U ontmoet vogels van verschillende pluimage. Dat is wat het zo aantrekkelijk maakt. Hieronder  geven we een overzicht van de maandelijkse activiteiten door het jaar heen .

Is uw interesse gewekt vul dan het contactformulier in, en nemen wij contact met u op.

Het schema van vaste, maandelijkse, activiteiten ziet er als volgt uit:

4e maandag een filmavond met inleiding en discussie.

3e dinsdag komt de Amicitia Beleggings Studieclub bijeen om 18:00 met aansluitend diner.

1e woensdag: Lezingenavond. Voor de maaltijd is er de mogelijkheid dat er een lezing georganiseerd wordt. Verder reguliere sociëteitsavond: borrel, maaltijd. Lezing begint meestal om 19.00 uur. Aan tafel om 19.45 uur.

2e woensdag: Leden koken voor Leden. Wekelijks een ander team van leden dat zich uitleeft in de keuken om de maaltijd te bereiden.

3e woensdag: Heerendiner. Een feestelijke maaltijd met diverse gangen en prettige wijnen. Deze avond is speciaal gereserveerd om nieuwe leden te introduceren en belangstellenden te ontvangen.

4e woensdag: reguliere sociëteitsavond , borrel, maaltijd.

Door het jaar heen:

Een aantal leden komt periodiek bijeen om zich te verdiepen in de literaire wereld onder de naam: “Amicitia Literair”.

Naast de activiteiten op de woensdagavond zijn er nog enige andere activiteiten die aandacht vragen, zoals daar zijn :

  • de Nieuwjaarsborrel (met dames);
  • de Algemene Leden Vergadering
  • in het voorjaar het Jaardiner. Een hoogtepunt in het sociëteitsleven.
  • de Koningsborrel (met dames).
  • Mosselmaaltijd (met dames).
  • Rijstmaaltijd (met dames)
  • diverse culturele activiteiten.

Bovendien kent Amicita verschillende subverenigingen en is het biljart vrij voor gebruik.

Geschiedenis

In het jaar 1783 komen een aantal notabelen van de stad Dordrecht bijeen, die er prijs op stellen een eigen gelegenheid te hebben waar men in alle rust kan verpozen en met gelijkgestemden in vriendschap en onder het genot van pijp,een kop koffie,een glas wijn of anderszins ongestoord van gedachten kan wisselen.

De Vereniging Sociëteit “Amicitia” is een feit en bloeit gedurende vele jaren.

Begin 20e eeuw, meer dan 100 jaar na de oprichting, komt de sociëteit in zwaar weer. Om het hoofd boven water te houden wordt op 21 december 1915 besloten tot een fusie met sociëteit “De Harmonie”. Op 13 december 1916 wordt de eerste gemeenschappelijke vergadering van de leden van beide sociëteiten gehouden. De sociëteit wordt gevestigd in het pand Bagijnhof 34.

De naam “Amicita” wordt gehandhaafd, omdat zij de oudste is. “Amicitia” staat aan het begin van een nieuwe periode van bloei.

Een opgewekt sociëteitsleven vindt plaats,dat vaak tot diep in de nacht voortduurt. Het zijn gouden tijden voor de leden. Een mooi nieuw gebouw, slechts gesloten van ‘s-morgens 7.00 tot 10.00 uur.

Tot 1940 is de sociëteit in het pand aan het Bagijnhof gevestigd geweest.

Het pand moet daarna door schulden en oorlogsomstandigheden van de hand worden gedaan. De periode 1940— 1974 kenmerkt daarom zich door vele verhuizingen

Vanaf 1974 is de sociëteit evenwel gehuisvest in het huidige gebouw “Amicitia” gelegen aan het Vlak 1, waar sedertdien de rust wordt gevonden en een nieuw bruisend sociëteitsleven begint. Wat minder intensief dan vroeger wellicht, maar zeker niet minder gezellig.